Model bankgarantie

Als waarborg voor de juiste nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient bij ondertekening van de huurovereenkomst aan verhuurder een bankgarantie gesteld te worden overeenkomstig onderstaand model.

 Model bankgarantie